Als onderdeel van het arbobeleid kan je als werkgever beslissen aan je medewerkers de mogelijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan Business Yoga. Met ingang van de nieuwe werkkostenregeling 2011 worden deze door de belastingdienst zonder verdere voorwaarden als een vrije verstrekking beschouwd en is deze aftrekbaar van de loonbelasting. De tarieven van de Business Yoga zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

BTW Business Yoga aftrekbaar

Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de Business Yoga in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de BTW in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Kosten van Business Yoga voor rekening medewerker

Als werkgever kan je medewerkers de mogelijkheid bieden om op eigen kosten deel te nemen. De ruimte wordt dan door jouw organisatie ter beschikking gesteld. De kosten kunnen door de medewerker rechtstreeks aan Invest in Yoga worden voldaan of via de loonadministratie van jouw organisatie. Met de werkkostenregeling 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor door de belastingdienst verruimd. Indien de kosten via de loonadministratie worden betaald, dan kunnen deze voor de medewerker aanzienlijk lager uitvallen.

Gedeeltelijke betaling door de medewerker

Naast een volledige vergoeding, bestaat ook de mogelijkheid een gedeelte van Business Yoga door de medewerkers zelf te laten betalen. De belastingdienst stelt aan deze mogelijkheid echter de nodige eisen waarover we je graag meer informatie geven.

Wil je meer weten over de betalingsmogelijkheden of de tarieven voor Business Yoga?

Stuur een email naar: info@businessyogaonline.com of bel: 06-44558981