Met ingang van 1 januari 2011 treedt de werkkostenregeling 2011 in. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. De werkkostenregeling 2011 brengt ingrijpende veranderingen met zich mee.

In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,4% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijfsbreed.

Business Yoga wordt in de werkkostenregeling 2011 gezien als arbovoorziening. Arbovoorzieningen behoren tot de ‘nihil’ waardering en gaan niet ten koste van het forfait van 1,4%. Business Yoga kan op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers. Ook kan aan werknemers de mogelijkheid worden geboden om met brutoloon Business Yoga aan te bieden.

Wil je meer weten over de onbelaste vergoeding van Business Yoga?

Stuur een email naar: info@businessyogaonline.com of bel: 06-44558981