In 3 minuten weer bruisen van de energie!

Ademen door je rechterneusgat geeft je energie. Je doet het als volgt: Ga in een gemakkelijke houding zitten, met een rechte rug, ontspannen schouders en ontspannen [...]